Met wie werken we wij samen

Casa Jepie Makandra - Buurtkamer Holendrecht

Casa Jepie Makandra is een bewonersvereniging en buurtkamer voor Holendrecht. En informatiepunt van zoiizo.nl waar je terecht kan voor vragen. Letterlijk betekent Casa Jepie Makandra: Huize help elkaar, en dat is dan ook precies wat zij doen, het helpen en ondersteunen van ouderen en mensen met beperkingen en of andere hulpvragen in hun dagelijkse leven. Die beperkingen zijn niet alleen lichamelijk, ook mensen die soms even niet weten waar ze terecht kunnen met hun problemen zijn bij van harte welkom. De diensten en de meeste activiteiten zijn gratis en ook staat de ruimtes voor de bewoners kosteloos ter beschikking.

Burennetwerk Amsterdam

We werken nauw samen met Burennetwerk Amsterdam. Lees meer over onze samenwerking. De helpdesk van Burennetwerk Amsterdam is bereikbaar van maandag tot donderdag van 9:00-12:00 uur via 020 623 9771 of via helpdesk@burennetwerk.nl  

SAMENredzaam

Dit is een project waarbij actieve bewoners uit Gaasperdam verbindingen zoeken met hun buren. In het project wordt onderzocht welke manieren wel en niet werken als je buurtbewoners wilt ondersteunen bij het zelf aanpakken van hun problemen en het ontwikkelen van samenredzaamheid. Samen hebben we in het najaar van 2014 de zoiizo-informatietoer gedaan en momenteel is zoiizo te vinden in de Yoga-Buzz aan de Gaasperplas. Vind meer informatie op samenredzaam.nu.

Buurthuizen Zuidoost

In de BuurtHuizen Zuidoost worden allerlei activiteiten georganiseerd. Je kan er ruimtes huren en computerlessen volgen via Stichting Aan de knoppen.

VenZO

Heb je interesse om (voor langere tijd) als vrijwilliger actief te worden in Zuidoost? Neem dan contact op met stichting Vrijwilligers en ZO.

Taalcoach

Wil je actief worden als taalmaatje van een Zuidooster die de Nederlandse taal aan het leren is? Of zoek je juist een maatje om de taal beter te leren? Als je in de berichten op zoiizo geen geschikt maatje kan vinden, bekijk dan de website www.taalcoachwijzer.nl   

Jekuntmeer.nl

De website www.jekuntmeer.nl biedt een overzicht van activiteiten (zoals cursussen, trainingen activiteiten op gebied van beweging en gezelschap) in Stadsdeel Zuidoost.

Loket Zorg en samenleven

Het loket Zorg en Samenleven biedt informatie en advies over welzijn, zorg en wonen in Zuidoost. Het loket is gevestigd in het stadsdeelkantoor aan het Anton de Komplein 150. Daarnaast is er een dependance in de wijk Holendrecht. Zie voor openingstijden, contactgegevens en meer informatie op de website Loket zorg en samenleven 

Opbouwwerk POZO

Wil je weten wat er in jouw buurt allemaal te doen is aan activiteiten? Neem dan contact op met de opbouwwerker van POZO in jouw buurt. De opbouwwerkers adviseren en ondersteunen je hierbij. Volg POZO op facebook.    

Buurtwerkkamer Multibron

Als je vragen hebt over zoiizo kan je ook terecht bij Buurtwerkkamer Multibron, Albert Camuslaan 103A. Bezoek multibron.nl